Zawody

Do podjęcia nauki w naszej szkole zachęcamy wszystkich zainteresowanych kształceniem którzy chcą uzyskać maturę i zawód a w przyszłości kontynuować naukę na studiach. Po ukończeniu szkoły można zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W związku z planowaną Reformą Oświaty (likwidacja gimnazjów, wysłużoną nauką w szkoła średnich link) nasza placówka ma do zaoferowania kierunki:

Technik handlowiec

Absolwent w zawodzie technik handlowiec przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
 2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
 3. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
 4. organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
 5. zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Kwalifikacje:

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

Technik Informatyk

Absolwent w zawodzie technik informatyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
 2. projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
 3. projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
 4. tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Kwalifikacje:

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Technik usług fryzjerskich

Absolwent szkoły w zawodzie technik usług fryzjerskich jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 2. wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
 3. wykonywania strzyżenia włosów;
 4. wykonywania stylizacji fryzur;
 5. wykonywania projektów fryzur.

Kwalifikacje:

A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.23. Projektowanie fryzur

Technik rachunkowości

Absolwent szkoły w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. prowadzenia rachunkowości;
 2. rozliczania danin publicznych;
 3. rozliczania wynagrodzeń;
 4. rozliczania składek pobieranych przez ZUS;
 5. prowadzania analizy finansowej.

Kwalifikacje:

A.36. Prowadzenie rachunkowości

A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Technik ekonomista

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. obliczania podatków;
 3. prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
 4. prowadzenia rachunkowości;
 5. wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Kwalifikacje:

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości