Rekrutacja

Warunki przyjęcia do szkoły

O przyjęciu do technikum decyduje kolejność zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna i świadectwo ukończenia gimnazjum.

Wymagane dokumenty

Do procesu rekrutacji wymagamy złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów

  • świadectwo ukończenia gimnazjum 
  • świadectwo egzaminu końcowego
  • 3 fotografie legitymacyjne, podpisane z tyłu
  • umowa o kształceniu ucznia 
  • podanie o przyjęcie do szkoły