Rekrutacja

Uwaga! W roku szkolnym 2017/2018 nie będzie prowadzony nabór do klasy I gimnazjum. Nabór do klas II i III odbędzie się normalnie.

Warunki przyjęcia do szkoły

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty

Do procesu rekrutacji wymagamy złożenia w sekretariacie szkoły następujących dokumentów

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  • świadectwo egzaminu końcowego
  • 3 fotografie legitymacyjne, podpisane z tyłu
  • umowa o kształceniu ucznia
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • orzeczenie o kształceniu specjalnym (jeżeli dotyczy kandydata)