Opłaty

  Gimnazjum
Wpisowe 150 zł
Czesne (płatne przez 12 miesięcy w roku) 462 zł (w wakacje 231 zł)

UWAGA! Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym ponoszą tylko opłatę wpisowego.

Opłaty dodatkowe

Opłaty za nieuiszczoną wpłatę w terminie wynoszą 10% wysokości czesnego

Sposób płatności

Czesne należy opłacać do 15-tego każdego miesiąca, osobiście w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe

98 1020 1026 0000 1002 0164 6421
PKO BP

Szkoły Hermes
ul. Jana Kochanowskiego 1
01-864 Warszawa

Tytuł przelewu: Opłata za ucznia "nazwisko i imię"