Oferta

Prywatne Gimnazjum prowadzone przez szkoły HERMES zapewnia naukę w klasach nie większych niż 16 uczniów, co pozwala na indywidualne podejście do ucznia. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. W szkole panuje ciepła i przyjazna atmosfera. Szkoła realizuje program nauczania dopuszczony przez MEN w zakresie programu ogólnego.

Szkoła zapewnia:

  • naukę języków obcych: angielskiego i rosyjskiego
  • zajęcia z informatyki w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
  • naukę w warunkach bezstresowych
  • przyjmuje młodzież z dysleksją i dysgrafią
  • uczy solidności, odpowiedzialności i obowiązkowości
  • terapię indywidualną dla uczniów wymagających wsparcia psychologa
  • po ukończeniu gimnazjum kontynuację nauki w naszym technikum
Przyjmujemy również uczniów z problemami wychowawczymi oraz z dysfunkcjami takimi jak:
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym
  • niedostosowanie społeczne
  • zaburzenia zachowania

Nie tolerujemy nałogów i uzależnień wśród uczniów.

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć pozalekcyjnych i reedukacyjnych w świetlicy szkolnej.